PRESTAKUNTZA - FORMACION

SARRERAK EROSTEA ONLINE COMPRA DE ENTRADAS

Jaialdiaren eskola kanpainarako lekuen erreserba
Reserva de plazas para la campaña escolar del festival
salabbk@bbk.eus

LATERAL

Txotxongilo eta objektuen antzerkiko lagun maiteak

Bilboko Nazioarteko Txotxongilo Jaialdiak etengabeko 40.urtea beteko du aurten. Bilboko antzerki-abentura 1982an hasi zen Concha de la Casarekin, eta 2016ra arte egon zen ekitaldiaren buru gisa. Diziplina eszeniko hori bilbotarrek onartzea lortu zuen, eta Bilbo arte horren nazioarteko mapan jarri zuen.

Gauza guztietan bezala, denboraren joanak egokitu eta nekatu gaitzake; horregatik, 2017tik, Bilboko FITeko zuzendaritza-talde berriak ibilbide berri bat proposatu zuen, helburu, aldaketa eta presentzia berrituekin.Publikoarekin, titiriteroen munduarekin eta erakundeekin harreman estua eta positiboa berreskuratu behar zen. Izen propio bat eman genion FITBri, eta orain honela ezagutzen dugu: « BilbaoTX ». Eta erremonte hori egiteko lanean hasi ginen.

40. urteurrenaren ospakizuna aprobetxatuz, 2021ean bat egin dugu aldaketa hori markatuko zuten elementuekin:

TXOTENA ZENTROA: arte eszenikoen arloko beste elkarte batzuekin partekatutako gune batean kokatu gara Otxarkoagan, bi helburu dituen komunitate bat sortuz: antzerkiaren artea sustatzea eta arte hori gizartearen eta herritarren kohesiorako ekintzetan aplikatzea. Espazio hori artista eszenikoen sormen-prozesuen eskura dago, eta herritarren eskura ere bai, antzerkia gizartea hobetzeko eta aldatzeko tresna bihurtzen den jardueretan. “Txotena Zentroa” deitzen duguna da.

HARIMOREA: Kokaleku berriarekin batera, proposamenak eta proiektuak sortzen joango gara, hausnarketa eta praktika uztartuz. Lehen adibidea hausnarketarako eta jarduerarako gunea sortzea da, txotxongiloen eta objektuen antzerkiaren sormen-unibertsoan emakumearen ikusgarritasuna eta balioespena sustatzeko lan egingo duena. “Harimorea” deitu diogu, eta Bilboko titiriteren eskutik hasiko du ibilbidea, munduko gainerako herrialdeetara zabalduz.

BBK ARETOA: Urte-anezka honetarako beste berrikuntza handi bat Bilboko BBK Aretoarekin dugun akordioa da; izan ere, Zinemaldiko ekitaldi eta jardueretarako gune nagusi gisa hartuko gaitu, denboran zehar jarraitzeko asmoarekin. Akordio honek Bilbon kokatzen gaitu, helburu argiago batekin: ekitaldi hau hiriko bizitza kulturalaren barruan identifikatu ahal izatea, tokiko publikoak urtez urte espero dituen gertaeretan.

FORMAKUNTZA: Ekitaldi eta erakunde artistiko-kultural gisa, gure helburua da jaialdiaren espazioa eta jarduerak artisten eta diziplina horietako sorkuntzen eskura egotea. Horregatik, azken hiru urte hauetan prestakuntza-zikloak antolatu ditugu txotxongiloen eta objektuen antzerkiko figura garrantzitsuekin, eta gure baliabide guztiak jarri ditugu titiritero eta antzerki-talde guztientzat eskuragarri izan daitezen.Bilboko jaialdia txotxongiloen eta objektuen mundurako elkargune eta erreferentzia izan dadin lan egiten dugu.

Aipatutako aldaketa horiekin guztiekin batera, euskal erakundeei zuzendu gatzaizkie, hala nola Bilboko Udalari, Bizkaiko Foru Aldundiari eta Eusko Jaurlaritzari, gure lanaren garrantzia erakusteko asmo xumearekin. Haien konfiantza eta babesa jasotzen dugu itxi ez den prozesu honetan, non Euskadiko eta bertako herritarren bizitza kulturalerako gurea bezalako ekitaldiak mantentzeak eta elikatzeak duen garrantziaren onarpen handiagoa aldarrikatzen jarraituko dugun.

Publiko guztiengana berdin zuzentzen gara: helduengana, familiengana, haurrengana eta nerabeengana. Esate baterako, La Fundicion-en egongo gara,  ormato txikiko hiru ikuskizunekin, nerabeentzat eta helduentzat.

Jaialdiaren egitarauari dagokionez, ziur gaude publikoak aurkituko duela txotxongiloen eta objektuen antzerkiaren forma eta estetika zabala, bai istorioak kontatzeko, bai horretarako erabiltzen diren baliabide eszeniko eta sortzaileetan.

Eszenaratutako diziplinen fusioak mosaikoak konbinatuko ditu, non dantzak eta antzerki fisikoak txotxongiloa aurkitzen duten, objektu arkitektonikoek memoria inspiratzen duten eta musikak istorio atseginak mezu positibo eta sentsibilizatzaileekin gidatzen dituen.

Ikuskizun horietan, txotxongiloek, aktoreek, taldean lan egingo dute, mundua ikusteko eta ulertzeko moduari buruz gogoeta eginaraziko diguten istorioak kontatzeko.

Eta gure Planeta bere ohituretan zein handia eta txikia den ulertzeko modu bat izango da BBK Aretoko harrera-gelan egongo den « bestearen begirada » erakusketa/tailerra bisitatzea, 5 kontinenteetako maskarekin.

Bilboko auzoetan eta Bizkaiko zenbait herritan ere izango gara. Garrantzi berezia emango diegu eskolei, goizez txotxongiloen munduan sartu eta bizi daitezen hartuko ditugunei. Haurtzaroa izango da gure etorkizun publiko heldua, eta zaindu egin behar dugu.

Eskerrik asko gure berriak kontatzen uzteagatik. Egia esan, jaialdira hurbiltzera eta txotxongiloen eta objektuen jai honetaz gozatzera gonbidatzen zaituztegula besterik ez genizuen esan nahi. Gure profesionaltasun eta maitasun guztiarekin antolatu dugu, eta ohore eta poz handia litzateke zuekin guztiokin partekatzea.

Queridas amigas y amigos del teatro de títeres y objetos

Este año el Festival internacional de Títeres de Bilbao cumple 40 ediciones continuadas. Una aventura teatral bilbaína que comenzó en el 1982 con Concha de la Casa; que estuvo al frente de este evento hasta el 2016. Consiguió que esta disciplina escénica fuera acogida por el público bilbaíno y puso a Bilbao en el mapa internacional de este arte.

Como en todas las cosas, el paso del tiempo puede acomodarnos y cansarnos; por ello, desde 2017 el nuevo equipo de dirección del FIT de Bilbao se propuso una nueva trayectoria, con nuevos objetivos, cambios y presencia renovada. Había que recuperar una relación estrecha y positiva con el público, con el mundo titiritero y con las instituciones. Dimos un nombre propio al FITB que ahora reconocemos como “BilbaoTX”. Y nos pusimos a trabajar para hacer ese remonte.

Aprovechando la celebración del 40 aniversario, este 2021 hemos hecho coincidir los elementos que marcaran este cambio:

TXOTENA ZENTROA: Nos hemos instalado en Otxarkoaga en un espacio compartido con otras asociaciones del ámbito de las artes escénicas, creando una comunidad con dos fines: promover el arte del teatro y aplicar este arte en acciones de cohesión social y ciudadana. Se trata de un espacio a disposición de los procesos creativos de artistas escénicos y a disposición también, de la ciudadanía en actividades donde el teatro se convierte en una herramienta para la mejora y cambio social. Es lo que ya llamamos el “Txotena Zentroa”

HARIMOREA: Parejo al nuevo asentamiento, iremos creando propuestas y proyectos donde combinaremos la reflexión con la práctica. El primer ejemplo, es la creación del espacio de reflexión y actividad que trabajará para fomentar la visibilidad y puesta en valor de la mujer en el universo creativo del teatro de títeres y objetos. Lo hemos llamado “Harimorea” y empezará su trayectoria de la mano de las titiriteras de Bilbao, abriéndose al resto del Mundo.SALA BBK: Otra gran novedad para este año-trampolín es nuestro acuerdo con la Sala BBK de Bilbao; que nos acogerá como espacio principal para los actos y actividades del Festival, con una intención de continuidad en el tiempo. Este acuerdo nos sitúa en Bilbao con un objetivo más claro: poder identificar este evento dentro de la vida cultural de la ciudad en los acontecimientos que el público local espera de año en año.

FORMACIÓN: Como evento e institución artístico-cultural, nuestro objetivo es que el espacio del festival y sus actividades estén a disposición de artistas y creaciones de estas disciplinas. Por esto, estos tres últimos años hemos organizado ciclos de formación con importantes figuras del teatro de títeres y objetos, poniendo todos nuestros medios para que sean asequibles a todo el colectivo titiritero y teatral. Trabajamos para que el festival de Bilbao sea un punto de encuentro y de referencia para el mundo de los títeres y objetos.

Conjuntamente a todos los cambios mencionados, nos hemos dirigido a las instituciones vascas tales como el Ayuntamiento de Bilbao, La Diputación Foral de Bizkaia y El Gobierno Vasco, con la humilde intención de mostrarles la importancia de nuestro trabajo. Recibimos su confianza y apoyo en este proceso que no ha cerrado y en el que seguiremos reivindicando una mayor aceptación de la importancia de mantener y alimentar eventos como el nuestro para la vida cultural de Euskadi y de su ciudadanía.

Nos dirigimos a todo el público por igual: adultos, familias, niñas, niños y adolescentes. Por ejemplo, estaremos en “La Fundición” con tres espectáculos de pequeño formato para público adolescente y adulto.

Del programa del festival, estamos seguros de que el público descubrirá la gran amplitud en formas y en estéticas del teatro de títeres y objetos, tanto para contar historias, como en los recursos escénicos y creativos que se utilizan para hacerlo. La fusión de disciplinas puestas en escena combinará mosaicos donde la danza y el teatro físico encuentran al títere, los objetos arquitectónicos inspiran la memoria y la música conduce historias amenas con mensajes positivos y sensibilizadores.

Espectáculos donde los títeres, actrices y actores, trabajarán en equipo para contar historias que nos harán reflexionar sobre la manera de ver y entender el mundo.

Y una manera de entender lo grande y al mismo tiempo pequeño que es en sus costumbres nuestro Planeta, será visitar la exposición/ taller “La mirada del otro”, con máscaras de los 5 continentes, que estará instalada en el recibidor de la Sala BBK.

También estaremos en los barrios de Bilbao y en algunos pueblos de Bizkaia. Daremos una importancia especial a las escuelas, a quienes acogeremos por las mañanas para que vivan y se adentren en el mundo de los títeres. La infancia será nuestro futuro público adulto y hemos de cuidarlo.

Gracias por dejarnos que os contemos nuestras novedades. En realidad, solo queríamos deciros que os invitamos a acercaros al festival y a disfrutar de esta fiesta de los títeres y objetos. Lo hemos organizado con toda nuestra profesionalidad y cariño y sería un gran honor e inmensa alegría compartirlo con todos y todas vosotras.

SALA BBK

LA FUNDICION

CENTRO MUNICIPAL DE ERREKALDE-KO UDALTEGIA

CENTRO MUNICIPAL DE DEUSTU-KO UDALTEGIA

BASURTO - ZORROTZAKO UDAL BARRUTIKO ZENTROA /. CMD DE BASURTO - ZORROTZA

LONBO ARETOA /
TEATRO LONBO

OTXARKOAGAKO UDAL BARRUTIKO ZENTROA /. CMD DE OTXARKOAGA

SAN FRANTZISKOKO UDAL BARRUTIKO ZENTROA /. CMD DE SAN FRANCISCO

TXOTENA GUNEA

YAEL RASOOLY “PAPER CUT”

ANDREA DIAZ REBEREDO “M.A.R.”

BAMBALINA TEATRO PRACTICABLE “QUIJOTE”

ANDREA CRUZ COMPANY: “LA DULCE IBORG”

ANTAMA PANTAHOU “STRING OF MUSIC”

ETCETERA TEATRO “ALMAVERA”

DI FILIPPO MARIONETTE “VARIATIONS”

TEATRE DE L’ABAST “ROB”

Wynfyd Marionetas "Anillo de los Ancianos"

BAMBALINA TEATRO PRACTICABLE “CU-CU”

ZERO EN CONDUCTA “LA DERNIERE DANCE DE BRIGITTE”

GORAKADA “El Hombre que Plantaba Arboles”