BAMBALINA TEATRO PRACTICABLE (Valencia)

KU – KU / CUCU

Sala BBK

Azaroaren 26 Ostirala / Viernes 26 de Noviembre

11:00etan Eskolak / Pase escolar

18:30etan Publiko orokorra / Público general

Mahai txotxongilo antzerkia eta hitzik gabeko aktoreak / Espectáculo con títeres, objetos y actores

5 urtetatik gorakoentzat / Todos los publicos a partir de 5 años.

50 minutu / 50 minutos

Euskaraz hitz solteak / Con pocas palabras en euskera

Txikia ba zara edo noizbait izan zara, hastea beti ez dela kontu erraza ikusi duzu. . .zure gorputzari ulertu ezin dituzun gauzak gertazen zaizkio, eranztuezinezkoak diren galderak sortzen zaizkizu, zure burua begiratzen duzu ispiluan eta sudurraren haztea gelditu nahiko zenuke. . .gertatu zaizu, esta?
Baita guri ere, hori da ikuskizun hau egiteko arrazoia.
Konpobideak ez dizkizugu emango baina zure burua onartzea baino handiagorik ez dagoela erakusten saiatuko gara. Zeure burua onartzea eta maitatzea, zaren bezala, baita zeure buruaz barre egiten ikastea ere, zure kezkak minimizatzeko eta are desagertzeko modua delako.

Si eres pequeño, o lo has sido alguna vez, habrás podido comprobar que crecer no siempre es fácil…a tu cuerpo le pasan cosas que no entiendes, te surgen preguntas para las que no obtienes respuestas, te miras en el espejo y te gustaría que tu nariz dejara de crecer tan rápido…te ha pasado, ¿verdad?
A nosotros también, por eso hemos creado este espectáculo.
No te daremos soluciones, pero intentaremos que veas que nada es tan importante y que aceptarte y quererte, así como eres, incluso aprender a reírte de ti mismo, es la forma de hacer que tus preocupaciones se minimicen e incluso desaparezcan.

Gure ikuskizuna txikiengan auto-onarpenaren balioa sustatzeko helburuarekin sortzen da. Hori funtsezko elementua da garapen sozioemozional desiragarri baterako. Haurrak bere buruaz duen kontzeptua eta bere autoestimua pixkanaka eraikitzen ari dira haurtzaroan, eta eraikuntza horretan eragin handia du besteen balorazioak.

Nuestro espectáculo nace con el objetivo de fomentar el valor de la auto aceptación entre los más pequeños. Este es un elemento esencial para un deseable desarrollo socioemocional. El concepto que el niño tiene de sí mismo y su autoestima se van construyendo poco a poco durante la infancia y en esta construcción influye mucho la valoración de los otros.

Horregatik, haurren kezka ohikoenetako bat ez ahokatzeko beldurra da. Taldearen onespena lortu nahian, haurrek gainerakoengandik desberdinak egiten dituzten ezaugarriak modu negatiboan hauteman ditzakete, eta, horrela, beren autoestimua kaltetu.

Por eso, una de las preocupaciones infantiles más comunes es el miedo a no encajar. Buscando la aprobación del grupo los niños pueden percibir las características que los hacen diferentes al resto de manera negativa, y verse así afectada su autoestima.

Umeak ezberdin ikus dezakete haien burua arrazoi anitzengatik: Altuago edo bajuagoa izateagatik, miope izateagatik, besteak baino geldoago ikasteagatik, bere jatorriagatik. . . ezberdintasun hauek larritasun arrazoia izan daitezke, bereziki besteen isekekin edota arbuioarekin batera badoaz.

Un niño o una niña puede sentirse diferente por muchos motivos: Por ser más alto o bajo, por ser miope, por aprender con más dificultad que los demás, por su origen…I estas diferencias pueden ser motivo de angustia, especialmente si van acompañadas de burlas o rechazo por parte de otros.

Gu noizbait ere horrela sentitu izan gara; horregatik, txikienengana jo nahi dugu, denok desberdinak garela eta desberdintasunak ez duela zertan negatiboa izan behar ikusarazteko. Eta batzuetan, onartzen badugu, bakar egiten gaituen bertute edo kualitate ere bihur daitekeela.

Nosotros también nos hemos sentido así alguna vez, por eso queremos dirigirnos a los más pequeños para hacerles ver que todos somos diferentes, y que la diferencia no tiene por qué ser negativa.
Y que, a veces, si la aceptamos, puede acabar convirtiéndose incluso en una virtud o cualidad que nos hace únicos.

Hala ere, alde batera utzi nahi dugu haurrentzako ikuskizunek askotan izaten duten kutsu didaktikoa, moralista edo irakurterraza, eta gure publikoarengana hurbildu nahi dugu poetikaren, plastikaren eta umorearen bidez. Umore pilo, haurrak hurbiltzeko baliabide aparta baita. Azken helburua ikuskizun erakargarri, iradokitzaile, inspiratzaile bat sortzea da, ikusleak harrapatu, hausnartu eta enpatia, tolerantzia, errespetua eta autoestimua sustatuko dituena.

No obstante, queremos huir del tono didáctico, moralista o aleccionador que muchas veces acompaña a los espectáculos infantiles, y acercarnos a nuestro público a través de la poética, la plástica y el humor. Mucho humor, porque este es un recurso excepcional para acercare a los niños y niñas. El objetivo último es crear un espectáculo atractivo, sugerente, inspirador, que atrape a los espectadores, les haga reflexionar y fomente en ellos los valores de empatía, tolerancia, respeto y autoestima.

Konpainia / La compañía

Bambalina 1981.urtean agertzen da Balentzian eta bere begirada modalitate bitxi batera, hau da, Txotxongilo antzerkira zuzentzen du. Txotxongiloen kodea diziplinarteko munduetara zabaltzeko borondateagatik nabarmendu izan da beti konpainia, eta beste arte bisual batzuekin parekatutako dramaturgia biziko proposamenak aurkeztu dituzte.

Bambalina aparece en la escena valenciana en 1981 y dirige su mirada hacia una modalidad tan singular como el teatro de títeres. La compañía siempre ha destacado por la voluntad de abrir el código de los títeres hacia mundos claramente interdisciplinares y han presentado propuestas con una dramaturgia viva, emparentada con otras artes visuales.

Bere ibilbide luzean, errepertorio literario eta musikal unibertsaleko titulu enblematiko batzuk taularatu ditu, hala nola Pinocho, Quijote, Ulises, Cyrano de Bergerac, Alícia, El Retablo de Maese Pedro, Historia del Soldado, ¡Hola, Cenerentola!, Carmen eta El jorobado de Notre Dame.

En su larga trayectoria ha puesto en escena algunos títulos emblemáticos del repertorio literario y musical universal como Pinocho, Quijote, Ulises, Cyrano de Bergerac, Alícia, El Retablo de Maese Pedro, Historia del Soldado, ¡Hola, Cenerentola!, Carmen y El jorobado de Notre Dame.

Sormen-ildo pertsonalagoa ere garatu du, honako proposamen hauekin: El Jardín de las delicias, Pasionaria, La Sonrisa de Federico García Lorca, El cielo en una estancia, Kraft, La mujer irreal, Cosmos, Petit Pierre, Cubos, Kiti Kraft (MAX 2018 Saria: familia ikuskizun publiko onena), La Celestina (4 Premis Arts Escèniques Valencianes sari, zuzendaritza eszeniko onena, testu-adpatazio onena, emakumezko aktore onena, antzerki-ikuskizun onena). 2019ko abuztuan Hamlet estreinatu zuen. Baida, bururik gabeko neskatoa, Jaume Policarporen familientzako ikuskizuna, FETEN 2020n aurkezten da. Edipo, Jaume Policarporen bertsioa, 2020ko azaroan estreinatzen da Valentziako Teatre El Musical antzokian

También ha desarrollado una línea de creación más personal con propuestas como El Jardín de las delicias, Pasionaria, La Sonrisa de Federico García Lorca, El cielo en una estancia, Kraft, La mujer irreal, Cosmos, Petit Pierre, Cubos, Kiti Kraft (Premio MAX 2018 Mejor espectáculo público familiar), La Celestina (4 premios Premis Arts Escèniques Valencianes, Mejor dirección escénica, Mejor adpatación texto, Mejor actriz, Mejor espectáculo de teatro). En Agosto de 2019 estrena Hamlet. Baida, la niña sin cabeza, espectáculo para público familiar de Jaume Policarpo, se presenta en FETEN 2020. Edipo, versión de Jaume Policarpo, se estrena en noviembre de 2020 en el Teatre El Musical de Valencia

https://bambalina.es/en/