ANDREA CRUZ COMPANY (Baleares – Chile)

Dantza- gestu- objetuak / Danza-gesto-objetos

 

“INGEBORG GOZOA” txotxongiloen krimena (Benetako gertaera batean oinarritua)

“LA DULCE INGEBORG” el crimen de las marionetas (Basado en un hecho real)

Sala BBK

Espacio Violeta”jaurnaldiaren aurkezpena

Presentación de la jornada “Espacio Violeta

Azaroaren 22an 19:00etan / 22 de noviembre a las 19:00

Iraupena / Duración: 46 Minutu / Minutos

Ikuskizuna / Espectáculo: Dantza, objektuen antzerkia eta performancea, hainbat hizkuntzatara itzulitako zuzeneko off-eko ahotsekin.

Danza, teatro de objetos y performance con voces en off en directo traducidas a diferentes idiomas.

Adina / Edad: 12 urtetatik aurrerakoentzat / a partir de 12 años

Sinopsis

Txotxongilo batzuk biltzen dira INGEBORG GOZOA, argitu gabe geratu den hilketa krudelaren historia berpizteko. Ingeborg Schaefer sortzailea hilda eta ingurratuta bere panpinen buruak idazteko makinari esker guztiz apurturik aurkitu dute. Benetako gertaera “TXotxongiloen krimena” -n oinarriturik. Ametsgaiztoa eta performance-aren arteko tratamentuarekin istorio makabro honetan murgiltzen da polizia-dokumentalaren hizkuntza erabiliz eta hau dena klasiko eta esperimetala tartekatzenn duen soinu-funts batean.

Unos títeres se reúnen para revivir la historia de LA DULCE INGEBORG, un cruel asesinato que ha quedado sin resolver. La creadora Ingeborg Schaefer ha sido encontrada muerta y rodeada por sus muñecos también con sus cabezas destrozadas por su máquina de escribir. Una historia real basada en el caso “El crimen de las marionetas”. Con un tratamiento entre pesadilla y performance Andrea Cruz Company indaga en esta macabra historia inspirándose en el lenguaje del documental policial, sobre un fondo sonoro que alterna lo clásico y lo experimental.

Ingeborg eta bere txotxongiloen heriotza hilezkortasunari buruzko zalantza filosofiko gisa planteatzen dugu. Beste galdera bat nazien beldurretik sortzen da, beren jarratzaileek beraiek ez ote duten delatatuko. Hirugarren galdera Francori buruz egiten da eta Francoren menpean Espaiñian gorde ziren naziei ematen zien babesari buruz. Azkenengo galdera adingabeko publikoaren errugabetasunari buruzkoa da, haren ikusle txikiak, Ibizako etxeko sarreran bai edo bai larunbatero Ingeborgek ohituratu zituenak bere Txotxongilo antzerki piezak ikustera.

Nos planteamos la muerte de Ingeborg y sus títeres como un cuestionamiento filosófico sobre la inmortalidad, otra pregunta nace del amedrentamiento de nazis, hacia sus mismos simpatizantes por temor a ser delatados, la tercera pregunta queda hecha en torno a Franco y su compromiso de encubrir a los Nazis refugiados en España, durante su gobierno y la pregunta final nos viene en relación a la inocencia de su público infantil, sus pequeños espectadores, habituados a ver sus piezas de teatro de marionetas que religiosamente ofrecía cada sábado, en el vestíbulo de su casa de Ibiza.

Ingeborg Schaefer

Ingeborg Schaefer Berlinen bizi zen aktore austriarra zen. Bere senarrak, Frank “el punto”, marrazkilaria eta diseniatzaile grafikoa zena nazien garaian nazien kolaboratzailea izan zen. Bigarren Guda Mundiala ostean Ibizako Irlan iskutatzen dira Hitlerren beste jarraitzaile eta kolaboratzailekin batera. Francoren Espainian urte lasaiak igaro eta gero, Ingeborgen senarra gaixotu zen eta berak entretenitzeko nahian Txotxongilo antzerki txiki bat egin zuen etxean. Senarra hil eta gero, berak jarraitu zuen umeentzako emanaldiak ematen Ibizako umeentzat eta irlako Alemania-Suiza-Austriar komunitatearentzat. Goiz batean, idazteko makinaz jipoiturik hilda aurkitu zen bere etxean. 1977ko uztailaren 26ko gauan bere txotxongiloak ixildu ziren betirako. Benetako gertaera batean oinarritua, argitu barik geratu zen hilketa “Txotxongiloen krimena” izendatu zuten.

Ingeborg Schaefer era una actriz austríaca que vivía en Berlín. Su marido Frank “el punto” pintor y diseñador gráfico colaboró durante la época del nazismo. Después de la segunda guerra mundial se refugian en la isla de Ibiza junto a otros colaboradores del régimen de Hitler. Después de unos años de tranquilidad en la España de Franco, el marido de Ingeborg, enfermo y ella, para entretenerle crea un pequeño teatro de títeres en su casa. Después de la muerte de Frank, ella continúa representando sus obras infantiles para los niños de Ibiza y de la comunidad alemana-suiza-austríaca de la isla. Una mañana fue encontrada muerta en su casa, golpeada con su máquina de escribir. En la noche del 26 de julio de 1977, sus muñecos callaron para siempre. Basado en un hecho real, el asesinato sin resolver que fue llamado “el crimen de las marionetas”.

Ingeborg Schaeferrek fabrikatutako eta erabilitako Txotxongilo bilduma bat dago, MAEko (Bartzelonako Arte Eszenikoen Museoa) TXOTXONGILO sekzioaren artxiboan daudenak. 18 pieza ezberdin daude, sortzaileak idatzi eta antzeztutako ipuinetakoak.

Existe una colección de títeres fabricados y empleados por Ingeborg Schaefer, que forman parte del archivo de la sección TÍTERES del MAE (Museo de artes escénicas de Barcelona). Hay 18 piezas diferentes que pertenecían a cuentos escritos y escenificados por la creadora.

 

Fitxa artistikoa / Ficha artística:

Zuzendaritza / Dirección: Andrea Cruz, Tomeu Gomila.

Antzezlea / Intérprete: Andrea Cruz.

Dramaturgia: Nona Fernández.

Eszenogarfia eta txotxongilo sorkuntza / Escenografía y construcción de muñecos: Eduardo Jiménez, Andrea Cruz.

Jantziak / Vestuario: Claudia Verdejo.

Musika originala / Música original: José Miguel Puigserver.

Soinua eta argiteriko diseinua / Diseño sonido e iluminación: Tomeu Gomila.

Soinu edizioa / Edición de sonido: Gonzalo Aylwin.

Dokumentazioa / Fondo documental: Carles Domenech, Toni Massegosa.

Ko-produkzioa / Co-producción: auMents – Eudardo Jiménez IBERESCENA 2013

https://www.youtube.com/watch?v=aWXGgvg2riw

Andrea Cruz

Esperientziak entzutea eta zu zeuk berez gauzak hastea funtzeskoa dela erakutsi dit, prozesu sortzaileak oso korapilatsuak direlako eta hor ahalmena dut irtenbide irudimentsu eta originalak proposatzeko; irtenbide trebea bilatzen dut beti eta enpatia eta umore ona erabiltzen dut sorkuntzan kolaborazioaz gozatzeko. Aldakorra den gune batean eraginkorra mantentzen dut nire burua, lan berriak , erronkak eta pertsonei aurre egiteko. Metodo eta ikuspegi tradizionalekiko alternatiba kontrajarriak proposatzen ditut. Nire trebetasunak askotarikoak dira: proiektu eszeniko baten zuzendaritza, interpretazioa eta lantzen duen diseinu integrala: jantziak, makillajea, eszenografia eta argiztapena.

La experiencia me enseña que es fundamental escuchar y tener iniciativa, pues los procesos creativos son complejos, en esto tengo capacidad para proponer soluciones imaginativas y originales siempre busco una salida ingeniosa, y utilizo la empatía y el buen humor para disfrutar de la colaboración en la creación. Permanezco eficaz dentro de un medio cambiante, a la hora de enfrentarme con nuevas tareas, retos y personas. Propongo alternativas contrapuestas a los métodos y enfoques tradicionales. Mis habilidades son diversas y van desde la dirección de un proyecto escénico, la interpretación y el diseño integral que aborda: el vestuario, maquillaje, escenografía e iluminación.

Nire ezagutzak partekatzea interesatzen zait, eta irakaskuntzan garatzen dut nahi hori, hainbat formatu eta adinetan lan egin dut, amateurretatik profesionaletara.

Me interesa compartir mis conocimientos y es en la docencia donde desarrollo esta inquietud, he trabajado en diversos formatos y edades, desde amateurs a profesionales.