Wynfyd Marionetas (Irlanda)

“ Agureen eraztuna” / “Anillo de los Ancianos”

Azaroak 24 noviembre: CMD. DEUSTO 10:00

Azaroak 25 noviembre: Areatzako Eskola Publikoa / Escuela pública de Areatza

Azaroak 26 noviembre :CMD Basurto 10:00

Adin guztietarako! 4 urtetik aurrera

45 eta 50 minutu artean… Iratxoekin ez dago jakiterik

Hari laburreko txotxongilo-teknika

Jarduera posibleak: gaztelaniaz, frantsesez, alemanez, ingelesez.

 

Para todas las edades! A partir de 4 años

entre 45 y 50 minutos … con los duendes nunca se sabe

Técnica de marioneta de hilo corto

Actuaciones posibles en: castellano, francés, alemán, inglés.

Oso iratxo txikiak eta oso zaharrak ikusi dira. Brañetatik pasatuz menditik jaitsi dira. Aurpegia zimurrez beteta dute, eta eskorga batekin doaz, likenez, goroldioz eta hurritzez beteta.
Egarri direnean, urtxintxa bat jezten dute.
Urrutitik datozela diote, lur hau asko gustatzen zaiela. Pasatzen ikusten badituzu, gelditu pixka batean. Etzan, eroso jarri, utzi eramaten. . .

Se ha visto un grupo de duendes muy pequeños y muy ancianos. Pasando por las brañas han bajado del monte. Tienen la cara llena de arrugas, van con una carretilla cargada de liquen, de musgo y de avellanas.
Cuando tienen sed ordeñan una ardilla.
Dicen que vienen de lejos, dicen que esta tierra les gusta mucho. Si les ves pasar, detente un rato. Túmbate, ponte cómodo, déjate llevar…

“Konturatu ginen nahikoa zela Zaharren Eraztuna berriro eratzea.
Ametsez jositako eraztun bat, itxaropenez zizelatua, maitasunez landua, zure eskuan ikusezina, maitagarrien herriaren orainaldi gisa betiko eramango duzuna.”

“Comprendimos que bastaba con volver a forjar el Anillo de los Ancianos.
Un anillo forjado de sueños, cincelado de esperanza, labrado de amor, invisible en tu mano, que llevarás para siempre como presente del pueblo de las hadas.”

Txotxongilo xumeenek 18 hari dituzte, batzuek 24 ere badaramate.
Txotxongilo bat egiteko, gutxienez 150 lanordu behar dira. Beste batzuk, gizon berdea kasu, 400 ordura irits daitezke. Txotxongilo berri bat ondo erabili baino lehen, 250 ordu inguru entseatu behar dira.
Lan-bolumena biolin baten ikaskuntzaren antzekoa da. Arropa, hariak eta artikulazioak aldatzeak oreka aldatzen du. Txotxongilo on batek erabilera bizia jasan behar du dozenaka urtez, aldaketarik gabe. Lipú txotxongiloak, adibidez, 25 urteko jarduera du.

Las marionetas más sencillas tienen 18 hilos, algunas llevan hasta 24.
La fabricación de una marioneta requiere, por lo menos, 150 horas de trabajo. Otras, como el hombre verde, pueden llegar a las 400 horas. Antes de poder manejar bien una marioneta nueva hay que ensayar unos 250 horas. El volumen de trabajo es parecido al aprendizaje de un violín. Cada cambio de ropa, de hilos, restauración de articulaciones, modifica el equilibrio. Una buena marioneta tiene que aguantar un uso intenso por decenas de años sin modificaciones. La marioneta Lipú por ejemplo ya tiene 25 años de actividad.

Wynfyd Teatro

Wynfyd sormen gune bat da, txotxongiloak, harpak eta beste tresna batzuk, eskultura, ebanisteria eta antzerkirako jantziak egiteko espazioa. Artisautzakoak oro har, dena eskuz eginda baitago, tarimatik hasi eta txotxongiloetaraino.
Era berean, objektu espezializatuak garatzen dira: aztientzako tresnak, aktoreak, Erdi Aroko jaiak.
Bere esentzia ludikoa da: aurkitzea, entzutea, ikastea eta partekatzea.
Txotxongiloen artea naif artea da lehen begiratuan. Zentro espezializatuetan erabili dut, hala nola psikiatrikoetan, geriatrikoetan, dementzia pairatzen duten pertsonekin, baina baita eremu zailetan dauden nerabeekin ere. Espainian, Frantzian, Alemanian, Dinamarkan, Suitzan, Holandan, Belgikan eta Ingalaterran aritu naiz.
Ikuslearen adina alde batera utzita, audientzian ikusten da epaiketarik ez dagoen arreta-egoera lasaia.
Uneaz gozatzen da, besterik gabe.
Wynfyd, hori da, ongizate estatua, elkarrekiko onginahia, begirunea, irribarre leuna.
Beraz, 40 urte baino gehiago dira arte eta artisautza mota horiek guztiak Wynfyd antzokiko ikuskizunak egiteko batzen direla.

Wynfyd es un lugar de creatividad, un espacio de fabricación de marionetas, de arpas y otros instrumentos, de escultura, de ebanistería, trajes de teatro. De artesanía en general, pues todo, desde la tarima hasta las marionetas, están hechas a mano.
También se desarrollan objetos especializados utensilios para magos, actores, fiestas medievales etc.
Su esencia es lúdica: encontrar, escuchar, aprender y compartir.
El arte de la marioneta es a primera vista un arte naif. Lo he empleado en centros especializados como psiquiátricos, en geriátricos, con personas sufriendo de demencia, pero también con adolescentes en zonas difíciles. He actuado en España, Francia, Alemania, Dinamarca, Suiza, Holanda, Bélgica e Inglaterra.
Independientemente de la edad del espectador se percibe en la audiencia este estado de atención relajada donde no existen juicios. Se disfruta simplemente del momento.
Wynfyd, es eso, un estado de bienestar, de bienquerencia mutua, de respeto, un sonreír muy suave.
Así que ya son más de 40 años en los que todas estas formas de arte y de artesanía se unen para formar los espectáculos del teatro Wynfyd.

http://caerlynn.blogspot.com