Presentación del Directorio de Compañías del Pais Vasco 

Euskal Herriko txotxongilo eta objektuen antzerki-konpainien direktorioa.

Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Euskara Sailak, Bilboko Nazioarteko Txotxongilo Jaialdiaren antolatzaile gisa gure elkarteari enkargatu zion, euskal txotxongilo eta objektuen antzerkiko konpainia profesional guztiak bilduko dituen direktorio bat argitaratzera bideratutako azterlan bat egitea.

Lan horren emaitza harrigarria baino harrigarriagoa izan zen, kultur merkatuan aktibo zeuden 40 konpainia baino gehiagoren informazioa bildu baitzuen.Ekimen hau osatzeko, hainbat jarduera antolatu ditugu direktorio hau sustatzeko.

Asmo horrekin, eta Bilboko 42. FITean zehar, argitalpen honetan bildutako konpainia artistiko eta pertsona guztiak gonbidatuko ditugu, sozializaziora eta talde artistiko horren bistaratzera eta eztabaidara bideratutako elkarrizketa bat sustatzeko, etorkizunean erakundeen aurrean sektorean azter litezkeen interes eta behar komunei buruzkoa.

Gure jaialdiak ez du inolako interesik ekimen hau ordezkatu edo gidatzeko. Gure zeregina hori gerta dadin animatzea eta erraztea izango da.

Directorio de compañías de teatro de títeres y objetos del País Vasco.

El departamento de cultura y euskera del Gobierno Vasco, encargo a nuestra asociación como organizadores del Festival Internacional de Títeres de Bilbao, realizar un estudio orientado a publicar un directorio que contuviera todas las compañías profesionales del teatro de títeres y objetos vascas.

El resultado de este trabajo fue mas que sorprendente al reunir información de mas de 40 compañías activas en el mercado cultural.

Para completar esta iniciativa, hemos organizado diversas actividades para promover este directorio.

Con esta intención y durante el 42 FIT de Bilbao invitaremos a todas las compañías artísticas y personas incluidas en esta publicación para promover un dialogo orientado a la socialización y a la visualización y debate de este colectivo artístico, de los intereses y necesidades comunes que podrían tratarse, en un futuro, de manera sectorial frente a las instituciones.

Nuestro festival no tiene ningún interés de representar o liderar esta iniciativa. Nuestro papel será el de animar y facilitar que esto pueda suceder.