SOVINT CULTURA & DESARROLLO (Valencia) : El museo ambulante de las culturas

SOVINT CULTURA&DESARROLLO (Valencia): El museo ambulante de las culturas “ES…. DE CINE”

SOVINT KULTURA ETA GARAPENA (Valentzia)

Kulturen Museo Ibiltaria

“ES…. DE CINE”

Kultura arteko erakusketa interaktiboa kulturen historiako mugikorretatik gaur egungo zinemagintzara: Itzalen antzerkitik “Cinexin”-era

 

TXOTENAGUNEA (Otxarkoaga)

Azaroaren 18tik, larunbatarekin, azaroaren 26ra arte, igandearekin

Goizeko ordutegia: 10.00etatik 14.00etara

Arratsaldeko ordutegia: 16.00etatik 18.00etara

Ezinbestekoa da aldez aurretik hitzordua eskatzea (Erreserbetarako telefonoa 646164541)

 

Edukiak

Aintzinetik (betidanik) begia harritu ala limurtu duen orok liluratu du gizateria.

Giza begia engainatzea erreza da. Hainbat akats ditu baina hoietako bat bertute bilatu da.

Erresistentzia erretinianoa. Akatsa da berez baina, honi esker, irudi motz batek gure erretina harritzea lortzen du segundu ehunen batzuen zehar.

Zientzialariek bitxikeria gisa ikertu zuten, jostailu ugari sortu zituzten eta azkenean masa-ikuskizunik handiena bihurtu zen.

Taumatropotik gaur egungo zinemara (eta LED pantailetara), fenomeno horretan oinarritzen dira.

Historia hau dozenaka piezarekin (batzuek ehunka urtekoak) osatuta dago eta jolastera gonbidatzen zaituztegu. Baita belaunaldi askoren haurtzaroa lagundu zuten jostailuak ere: Rai de Paya proiektorea, Cine Nic, CinExin….

Itzalen antzerkia (lehen giza proiekzioak), fantasmagoriak, panoramak, kamishibai japoniarra ahaztu gabe.
Azkenean gure zine-tresna egin ahal izango dugu.
… Lagunduko diguzu?

KULTUREN MUSEO IBILTARIA

Kulturen Museo Ibiltaria Sovint-en proiektu nagusietako bat da kulturen arteko sentsibilizazio-lanean.

Sovint-en “bestea” ezagutzeko beharra defendatzen dugu, desberdina dena, batzen eta lotzen gaituzten kultur ulermenerako zubiak aurkitu (eta eraikitzeko).
Oso birtualizatuta dagoen mundu batean (ukipen-pantailak eta errealitate birtuala), jatorrizko objektuaren emozioa berreskuratzea proposatzen dugu. Zentzumen- eta emozio-esperientziatik ikastea

Horretarako, museo ibiltariak mila pieza original baino gehiago ditu, planetako txoko guztien aurrekoak, gure geografia zeharkatzen duten hainbat erakusketa/tailerretan egituratuak.

Helburua aitzakia da pertsonei buruz hitz egiteko, gehiago ezagutzeko jakin-mina pizteko…
Irisgarritasuna da proiektu honen ardatzetako bat.
Irisgarritasun geografikoa: Gu ikastetxeetara joaten gara eta gure “museoko aretoak” hezkuntza-komunitateari irekitzen dizkiogu.
Irisgarritasun fisikoa: Gure museoak ez du kristalik. Objektuak irisgarriak dira. Bisitetan ukitu egiten ditugu, gure zentzumenen bidez elkarreragiten diegu.
Edukiak eskola-curriculumetara eta adimen- eta funtzio-gaitasunetara iristeko egokituta daude.
Erakusketarekin batera tailer monografikoak egiten ditugu, esperientzian oinarrituta geure objektuak fabrikatzeko aukera ematen digutenak.

SOVINT

Sovint GGKE bat da, eta 2010. urtetik dihardu gizarte-sentsibilizazioaren arloan lanean. Sentsibilizazioko kulturarteko programen bidez jardunez, bizikidetzan eta desberdinarekiko errespetuan heziz, eta elkarrekin ibiltzeko bestea ezagutzeak duen garrantzia aldarrikatuz.

Gure jarduera bi proiektu nagusiren inguruan egituratzen da:
Kulturen museo ibiltaria eta kulturarteko Sankofa espai

Sankofa pertsonen eta kulturen arteko topagune eta elkarrizketarako gune gisa sortu zen. Bertako espazioek sustatzen ditugun balioei lotutako jarduerak (erakusketak, tailerrak, kontzertuak, eztabaidak…) garatzea ahalbidetzen dute.

“Sankofa: iraganetik ikastea etorkizuna eraikitzeko” (Ghanako Akan herriaren hitza).

 

SOVINT CULTURA Y DESARROLLO (Valencia)

El museo ambulante de las culturas

“ES…. DE CINE”

 Exposición intercultural e interactiva sobre las imágenes en movimiento en la historia de las culturas hasta el cine de nuestros días: Del teatro de sombras al “Cinexín”

 

TXOTENAGUNEA (Otxarkoaga)

Desde el sábado 18 hasta el domingo 26 de noviembre

Horario de mañana de 10h a 14h

Horario de tarde de 16h a 17:30h

Imprescindible concertar cita previa (tfn. Reserva  646164541)

 

Contenidos

Desde la antigüedad, (desde siempre), la humanidad está fascinada por todo aquello que engaña y sorprende a su ojo.El ojo humano es fácil de engañar. Tiene múltiples defectos pero uno de ellos logró convertirse en virtud.La persistencia retiniana. Un defecto (virtud) que hace que una imagen fugaz impresione nuestra retina durante unas centésimas de segundo.

Comenzó siendo investigada por los científicos como una curiosidad, dio lugar a numerosos juguetes y acabo convirtiéndose en el mayor espectáculo de masas.Desde el taumatropo hasta el cine (y las pantallas led) de nuestros días se basan en este fenómeno.Os invitamos a recorrer esta historia jugando con decenas de piezas (algunas centenarias).

Conoceremos taumatopos, fenaquitoscopios, praxinoscopios, zootropos, folioscopios, linternas mágicas, estereoscopios….. También juguetes que acompañaron la infancia de muchas generaciones: Proyector Rai de Paya, Cine Nic, CinExin….

Sin olvidar el teatro de sombras (las primeras proyecciones humanas), las fantasmagorías, los panoramas, el kamishibai japonés.

Finalmente podremos fabricar nuestro propio artefacto de cine.

… ¿Nos acompañas?

MUSEO AMBULANTE DE LAS CULTURAS

El Museo Ambulante de las Culturas es uno de los proyectos troncales de Sovint en su tarea de sensibilización intercultural.

En Sovint defendemos la necesidad de conocer “al otro”, al diferente para descubrir (y construir) los puentes de entendimiento cultural que nos unen y vinculan.En un mundo fuertemente virtualizado (de pantallas táctiles y realidad virtual) proponemos recuperar la emoción del objeto original. Aprender desde la experiencia sensorial y emocional.

Para ello el museo ambulante cuenta con más de mil piezas originales, precedentes de todos los rincones del planeta, estructuradas en varias exposiciones / talleres que recorren nuestra geografía.El objeto es la excusa para hablar de personas, para despertar la curiosidad por conocer más….

Uno de los ejes des este proyecto es la accesibilidad.

Accesibilidad geográfica: Nosotros nos desplazamos a los centros y abrimos nuestras “salas del museo” a la comunidad educativa.

Accesibilidad física: Nuestro museo no tiene cristales. Los objetos son accesibles. Durante las visitas los tocamos, interactuamos con ellos a través de nuestros sentidos.

Los contenidos están adaptados para hacerlos accesibles a los diferentes currículos escolares y a las diferentes capacidades intelectuales y funcionales.Conjuntamente con la exposición realizamos talleres monográficos que nos permiten fabricar nuestros propios objetos a partir de la experiencia.

SOVINT

Sovint es una ONGD que lleva desarrollando su actividad, desde el año 2010, en el ámbito de la sensibilización social. Actuando a través de programas interculturales de sensibilización, educando en la convivencia y el respeto al diferente, reivindicando la importancia de conocer al otro para caminar juntos.

Nuestra actividad se articula en torno a dos proyectos troncales:

El museo ambulante de las Culturas y Sankofa espai intercultural

Sankofa nace como un lugar de encuentro y diálogo entre personas y culturas. Sus diferentes espacios posibilitan el desarrollo de actividades (exposiciones, talleres, conciertos, debates…) vinculadas a los valores que promovemos

“Sankofa: aprender del pasado para construir el futuro” (palabra del pueblo Akan de Ghana).