SOVINT Cultura y desarrollo (Valencia)

El Museo Itinerante de las Culturas

“EL ROSTRO DEL OTRO”.

Exposición itinerante – taller pedagógico sobre las máscaras en el mundo y en las culturas.

Espacio comunitario de la asociación Tendel – Otxarkoaga

27/11 de 10:00 a 12:00

28 y 29 /11 de 11:00 a 13:00 y de 17:00 a 19:00

Castellano

Para todos los públicos. A partir de 6 años

60 minutos

Presentador y animador del taller: Pep Beltran

Desde la más remota antigüedad la humanidad ha usado la máscara. En el arte rupestre podemos contemplar ejemplos de personas portando la máscara, para los griegos era imprescindible en el teatro…Frecuentemente, en la cultura occidental, asociamos la máscara al disfraz y al ámbito teatral y festivo pero en las culturas ancestrales la máscara trasciende al disfraz. Es un instrumento para transformarse en el ser representado.

Un vehículo para transitar entre dos mundos.

La máscara se ha convertido, durante la pandemia, en compañera habitual en nuestras ciudades. Algunas son neutras, otras transmiten mensajes (ideológicos, artísticos, incluso lúdicos) por eso consideramos interesante adentrarnos en ese mundo de rostros cubiertos.

La exposición nos muestra máscaras procedentes de diferentes culturas de los cinco continentes que nos permiten un recorrido mágico y atemporal.

La visita guiada (y participativa) nos ayudará a profundizar en sus funciones y significados. En el taller elaboraremos nuestra propia máscara que podremos llevar con nosotros

MUSEO AMBULANTE DE LAS CULTURAS

El Museo Ambulante de las Culturas es uno de los proyectos troncales de Sovint en su tarea de sensibilización intercultural.

En Sovint defendemos la necesidad de conocer “al otro”, al diferente para descubrir (y construir) los puentes de entendimiento cultural que nos unen y vinculan.

En un mundo fuertemente virtualizado (de pantallas táctiles y realidad virtual) proponemos recuperar la emoción del objeto original. Aprender desde la experiencia sensorial y emocional.

Para ello el museo ambulante cuenta con más de mil piezas originales, precedentes de todos los rincones del planeta, estructuradas en varias exposiciones / talleres que recorren nuestra geografía.

El objeto es la excusa para hablar de personas, para despertar la curiosidad por conocer más….

Uno de los ejes des este proyecto es la accesibilidad.

Accesibilidad geográfica: Nosotros nos desplazamos a los centros y abrimos nuestras “salas del museo” a la comunidad educativa.

Accesibilidad física: Nuestro museo no tiene cristales. Los objetos son accesibles. Durante las visitas los tocamos, interactuamos con ellos a través de nuestros sentidos.

Los contenidos están adaptados para hacerlos accesibles a los diferentes currículos escolares y a las diferentes capacidades intelectuales y funcionales.

Conjuntamente con la exposición realizamos talleres monográficos que nos permiten fabricar nuestros propios objetos a partir de la experiencia.

SOVINT Cultura y desarrollo (Balentzia)

Kulturen Museo Ibiltaria

“BESTEAREN AURPEGIA”

Erakusketa Ibiltaria– Munduko kultura desberdinetako maskaren gaineko tailer pedagokioa.

Otxarkoagako Tendel elkartearen espazio komunitarioa

11/27an 10:00tik 12:00ra

11/ 28 eta 29an 11:00tik 13:00ra eta 17:00tik 19:00ra.

Gaztelera.

6 urtetik gorako ikusleentzat.

60 minutu.

Tailerreko aurkezlea eta animatzailea: Pep Beltran

Gizadiaren historiaren aitzinetik maskara erabili izan da. Aurrehistoriako haitzuloetan, jada, aurki daitezke maskaradun pertsonaiak, greziarrentzat ezinbestekoa zen antzerkian… Ohikoa da, mendebaldeko kulturan maskara mozorroarekin ala jaigiroarekin lotzea baina aintzinako kulturetan, mozorrotik haratago doa. Maskara erreprensentatutako pertsonaia bilakatzeko, bi munduen arteko bidea.

Pandemia hasi zenetik, maskara gure hirietako ohiko laguna bilakatu da. Batzuk neutroak dira, beste batzuek aldiz, mezuak igortzen diztute (ideologiakoak, artistikoak ala ludikoak). Horregatik interesgarria da aurpegi estalien mundu honetan murgiltzea.

Erakusketak bost kontinenteetako kultura desberdinetan erabilitako maskarak erakusten ditu, ibilbide magikoa eta atenporala eginez.

Bisita gidatuak (eta partehartzaileak) hauen funtzio eta esanahietan sakontzen lagunduko gaitu. Tailerrean nork bere markara sortuko du.

KULTUREN MUSEO IBILTARIA

Kulturen Museo Ibiltaria kulturgintza suspertzeko Sovint taldearen ezinbesteko egitasmoetako bat dugu. Sovinten “bestea”, ezberdina dena, ezagutzeko beharra defendatzen dugu, horrela aurkitu eta eraikiko ditugu lotzen gaituzten ulertze-kultura zubiak.

Gure proposamena, alegiazko-irudien menpeko mundu honetan, jatorrizko objektuaren zirrara berreskuratzea da. Esperientzia emozionala eta sentsoriala baliatu ikasi egiteko. Horretarako daude ikusgai Kulturen Museo Ibiltariak dauzkan jatorrizko objektuak; munduko alde guztietatik ekarritako mila baino gehiago objektu, gure geografian zehar bueltaka dabiltzanak hainbat erakusketa-tailerretan antolatuta. Pertsonei buruz berba egiteko edota jakin-mina suspertzeko aitzakia baino ez da objektua

Irisgarritasuna egitasmoaren ardatzetako bat da: geografikoki, ikastetxeetara joaten gara museoaren aretoak hezkuntza-erkidegoari zabaltzeko; fisikoki, aretoek ez dute kristalarik, objektuak bertan daudela, ukitzeko, beraiekiko hartu-emanetan hasteko zentzuen bidez.

Edukiak moldatuta daude, curriculum guztiekin zein gaitasun intelektual eta funtzional guztiekin bat egin dezaten.

Esperientzia abiapuntu, gure objektu propioak egiteko tailer monografikoak egiten ditugu erakusketarekin batera.