ARTE ESZENIKO ETA TXOTXONGILO-PROFESIONALAK PRESTATZEKO NAZIOARTEKO ZIKLOA  2022

2022ko prestakuntza-zikloa Bilboko Txotxongiloen Nazioarteko 41. Jaialdiaren barruan sartzen da. Aurten ikastaroak maiatzean, ekainean, irailean, urrian, azaroan eta abenduan egingo dira. Aurreko urteekiko data aldaketak eta beste urte batzuetako irakasleekiko jarraitutasunak aurreko ikasturteetako parte hartzaileen proposamenak eta ebaluazioak jasotzeari erantzuten dio. FITentzat oso garrantzitsua da txotxongiloen eta objektuen antzerkiaren artea sustatzea eta Euskadin ordezkatzen duen sektorearen prestakuntza eta profesionalizazioa sustatzea. Uste dugu arrakastatsua izan dela aurreko urteetan prestakuntzak egin izana, eta prestakuntza horiek interesa eta gogoa piztu dute sektorean, prestakuntza ematen jarraitzeko eta prestakuntza horietan sakontzeko.

Ikastaroak elkarren artean lotuta daude, eta urtebeteko etengabeko prestakuntza eskaintzen dute. Hala ere, txotxongiloen eta objektuen antzerkiarekin harremanetan jarri nahi duten arte eszenikoetako profesionalentzako ikastaro bat ere eskaintzen da.

Prestakuntza-zikloa bost ikasturtetan banatuko da, eta hasierako iraupena 16 eta 25 orduko bitartekoa izango da (117 ordu teoriko guztira), gehi 100 ordu praktiko (hasierako zenbatespena). Ikasleen beharretan eta proposamenetan oinarrituta, entseguetarako, egoitzetarako eta bestelako beharretarako orduak luzatzea aurreikusten da.

Helburuak

 • Txotxongiloen eta objektuen antzerkiaren filosofia, estetika eta teknikak prestakuntzan txertatzea.
 • Objektuen antzerkiaren tekniketan sakontzea eta materialek adierazpen-elementu gisa duten garrantzia.
 • Pertsonak animatutako objektuen bidez kontatutako dramaturgia garatzea, asmo dramatikoarekin.
 • Teknika eta diziplina artistikoen mestizajearen indarra arte eszenikoetan integratzea, txotxongiloen eta objektuen animazio-antzerkiak ematen dituen aukerez gozatuz.
 • Arte eszenikoetako profesionalen kolektiboek sorkuntza artistikoaren kalitatearen bilakaera ahalbidetuko duen etengabeko prestakuntzaren eskaerari erantzutea.
 • Txotxongiloen eskola eta tailer egonkor baten oinarriak ezartzea Bilbon.

Metodología

Aurten, ikasleek eskatuta, ikastaroen egitura aldatuko da. Prestakuntza intentsiboaren eredua alde batera utziko da, hilabeteetan zehar sakabanatzeko. Horrela, aurrez aurreko eskolak eta irakasleak txandakatuko dira, taldeko zein banakako topaketak eta praktikak (irakasleekin eta irakasle gabe), eta irakasleek sorkuntza  eta tutoretza lana egingo dute. Era berean, ikastaroan landutakoaren garapenetik abiatzen diren sorkuntzen egoitza artistikoak egiteko aukera irekiko da.

Esperimentazioan oinarritutako metodologia bat proposatzen dugu. Metodologia horretan, ikasleak sormenezko prozesu praktiko batean sartu ahal izango dira, ikastaroen bidez eta beti irakasleen eskutik. Hau da, prestakuntza ez dadila geratu ordu eta denbora itxi batzuetan, irakasleek teoria bat azaltzeko eta praktika batzuk egiteko. FITen helburua da pertsona bakoitza bere sormenaren garapen-prozesuaren protagonista izatea, prestakuntzaren jarraitutasunaren eta osagarritasunaren esparruan.

Oso garrantzitsua izango da tailer egonkor bat egotea. Bertan, ikasleek hainbat materialekin sortu eta esperimentatu ahal izango dituzte beren txotxongiloak eta beren arte-sorkuntzetarako elementuak.

RENE BAKER Txotxongilolari bakarlaria

 • Datak: urriaren 18, 25 eta 31, eta azaroaren 8 eta 15a
 • Ordutegia: 10:00-14:00
 • Iraupena: 20 ordu
 • Gehienez: 15 pertsona
 • Irakaslea online-n eta ikaslegoa presentziala
 • Lekua: TXOTENAGUNEA
 • Parte-hartzaileak aktoreak, titiriteroak, dantza modernoko dantzariak, zirku garaikideko eta kaleko arteetako artistak (profesionalak, zaleak edo prestakuntzan daudenak)

Txotxongilari bakarlaria izateak galdera asko planteatzen ditu…

Zein da nire harremana objektuekin? Nola maneiatu ditzaket pertsonaia batzuk aldi berean? Nola mantentzen dut bizirik historia alderdi teknikoez arduratzen naizen bitartean? Eta nola sortu bakarrik lan egiten dudanean?

René Bakerren online ikastaro berriak gai horiek guztiak ikertzen ditu.

Rene Bakerren tailerrak txotxongilo, emanaldi edo zuzendaritzako profesionalengan pentsatuz garatu dira, baina ez da beharrezkoa aldez aurretik txotxongiloetan esperientzia izatea.

Ikastaro hau 5 astez egiten da, astean 4 orduko lineako saio batekin eta bitartean egiteko lanak*. Ikasturtearen amaieran, ikasleek bakarka esketx labur bat sortuko dute bakarlari gisa.

Edukiak

 • Txotxongiloaren eta interpretearen presentzia-mailak
 • Arreta, koordinazioa eta ikuspegia banatzea
 • Pertsonaia bereizgarriak sortzea
 • Bakarka inprobisatzeko aholkuak.

Espazioa, denbora eta laguntza ikasleen edozein galderatan

CICLO INTERNACIONAL DE FORMACIÓN PARA PROFESIONALES DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DEL TÍTERE 2022

El ciclo de formación 2022, se integra dentro de las actividades del 41. Festival Internacional de Títeres de Bilbao. Este año las formaciones se realizarán en los meses de mayo, junio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. El cambio de fechas con respecto a años anteriores, así como la continuidad con profesorado de otros años, responde a la recogida de propuestas y evaluaciones de las personas participantes en los cursos anteriores. Para el FIT es sumamente importante promocionar el arte de teatro de títeres y objetos y fomentar la formación y profesionalización del sector que lo representa en Euskadi. Consideramos un éxito haber llevado a cabo formaciones en años anteriores, que han suscitado interés y ganas en el sector para seguir formándose y profundizar en ellas.

Pese a que son cursos que se interrelacionan entre sí, aportando un año de formación continuada, se oferta también un curso para aquellas personas profesionales de artes escénicas, que quieran tomar contacto con el mundo del teatro de títeres y objetos.

El ciclo de formación se dividirá en cinco cursos con una duración inicial de 16 a 25 h (117 horas teóricas totales) más 100 horas prácticas (estimación inicial). En base a las necesidades del alumnado y sus propuestas, se contempla ampliar las horas para ensayos, residencias y otras necesidades.

Objetivos

 • Integrar en la formación la filosofía, estéticas y técnicas del teatro de títeres y objetos.
 • Profundizar en las diferentes técnicas del teatro de objetos y la importancia de los materiales como elementos expresivos.
 • Desarrollar la dramaturgia contada a través de objetos animados por la persona, con una intención dramática.
 • Integrar la fuerza del mestizaje de técnicas y disciplinas artísticas en las artes escénicas, disfrutando de las oportunidades que aporta el teatro de animación de títeres y objetos.
 • Responder a la demanda de los colectivos profesionales de las artes escénicas de una formación continuada que permita la evolución de la calidad en la creación artística.
 • Establecer las bases de una futura escuela- taller de títeres estable en Bilbao.

Metodología

Este año y a petición del alumnado, se modificará la estructura de los cursos. Se dejará a un lado el modelo de formación intensiva, para espaciarla a lo largo de los meses. De ese modo, se alternarán clases presenciales con profesorado, encuentros y prácticas tanto grupales como individuales (con y sin profesor), trabajo de creación y tutorización por parte del profesorado. Del mismo modo, se abrirá la posibilidad de llevar a cabo residencias artísticas de creaciones que partan del desarrollo de lo trabajado en el curso.

Proponemos una metodología basada en la experimentación, en la que a través de los diferentes cursos y siempre de la mano del profesorado, el alumnado pueda entrar en un proceso práctico creativo. Es decir, que la formación no se quede en unas horas y unos tiempos cerrados, en las que el profesorado exponga una teoría y se realicen algunas prácticas.  Desde el FIT, se busca que cada persona sea protagonista de su propio proceso de desarrollo de la creatividad en el marco de una continuidad y complementariedad en la formación.

Tendrá suma importancia la presencia de un taller estable, en el que el alumnado podrá crear y experimentar con diferentes materiales la creación de sus propios títeres y elementos para sus creaciones artísticas.

RENE BAKER La titiritera solista

 • Fechas: 18, 25 y 31 octubre y 8 y 15 noviembre
 • Horario: 10:00-14:00
 • Duración: 20 horas
 • Máximo: 15 personas
 • Profesora online y alumnado presencial
 • Lugar: TXOTENAGUNEA
 • Participantes: Actores y actrices, personas titiriteras, bailarinas de la danza moderna, artistas del circo contemporáneo y de las artes de calle (profesionales, aficionadas o en formación)

Ser titiritera solista plantea muchas preguntas…

¿Cuál es mi relación con los objetos? ¿Cómo puedo manejar varios personajes al mismo tiempo? ¿Cómo mantengo viva la historia mientras me ocupo de los aspectos técnicos? ¿Y cómo crear cuando trabajo sola?

El nuevo curso online de René Baker “La titiritera Solista” investiga todos estos temas.

Los talleres de Rene Baker se han desarrollado pensando en profesionales del títere, actuación o dirección; pero no es necesario tener experiencia previa en marionetas.

Este curso tiene lugar durante 5 semanas con una sesión en línea de 4 horas por semana y tareas para hacer mientras tanto*. Al final del curso, el alumnado individualmente habrá creado un breve sketch como solista.

Contenidos

 • Niveles de presencia en el títere e intérprete
 • La división de la atención, la coordinación y el enfoque
 • Creación de personajes distintivos
 • Consejos para improvisar en solitario.

Espacio, tiempo y ayuda en cualquier pregunta que tenga el alumnado.