ANTXON ORDOÑEZ

MASKARATIK TXOTXONGILORA, MATERIA
BIZIDUN LABORATEGIA

19/12/02: (4 ordu) Ordutegia 16:00 – 20:00
19/12/19: (4 ordu) Ordutegia 16:00 – 20:00
19/12/19: (4 ordu) Ordutegia 16:00 – 20:00
19/12/19: (4 ordu) Ordutegia 16:00 – 20:00

Guztira: 16 ordu

Non: HARROBIA
Langaran Kalea, 3, 48004 Bilbo, Bizkaia
Teléfono: +34 944 59 77 47

Zein da materia eta bizitzaren arteko lotura? Gizon-emakumeen eta txotxongiloaren artekoa? Maskara eta objektu maneiatuaren artekoa?
Aurpegian objektua ipiniz, maskara-teknika jorratzen dugu,  txotxongilo eta maneiatzaileen arteko zubia eraikitzeko; gorputza eta materia eszenikoaren arteko harremana berregiteko.
Lan tresna presentzia bera duten txotxongiloak eta maskarak ditugu, mugimendu eta tekniken arteko aldeak eta antzekotasunak ikasteko. Gure eskarmentua baliatuko dugu.

PARTE-HARTZAILEAK

Profesionalei eta amateur aurreratuei zuzendua, gure lana partekatu eta parte-hartzaileen sormena indartu nahi ditugu tailer honetan.
Ez da maila edota estilo ezberdinetara gure burua moldatu nahi ez izatea: hezitzaile bezala, gure buruarekiko zorrotzak gara, gurekin lan egitera etorriko direnekin berdin egingo dugula.
Ikasi eta irakatsi egiteko aurretiaz ikasitako guztia zalantzan ipini behar duguna gero eta argiago dugu, ikuspegi horretatik lan gogorra eginez. Nor bere lekutik eta bere helburuekin, baina zorroztasunetik, beti.

GUZTIEN JAKITEA

Maskarak, txotxongiloak eta mugimendu-antzerkiak dituzten oinarri berdinak abiapuntu ditugu. Deskonposaketak, erritmoak, espazioarekiko harremanak eta mugimenduaren dramaturgiak osatzen duten ondareak -estilo bakoitzarentzako beharrezkoak diren trebetasunak alboratuta- pentsatu egiteko balio du.
Antzezleak bere lanarekin, objektuarekin eta ikusleriarekin duen harremanak zintzotasuna, autokritika eta presentzia eszenikoa bidaide izan behar ditu. Ahal izatekotan, idazte eszenikoa tailer honen osagaia izango da ere.

ACCIDENTAL COMPANY
Nazioarteko taldea osatzen dugu. Lan taldea gogoko dugu, baita ekoizpen eszenikoaren osagai oro nahastea ere. Antzezpena, kultura kudeaketa, teknika, idaztea eta administrazioa ditugu ogibide. Gogoko dugu ikuspegi orokorra, gure egitasmoak lanbide honen alde guztietatik ikustea uzten diguna. Txotxongiloa, maskara eta antzerki fisikoaren inguruan murgiltzen dira gure lanak. Kultura ekitaldiak programatu eta antolatzen ditugu ere.

TEKNIKA ETA PROZESUA

Parte hartuko duten profesionalek beren prozesu sortzaileak nahiz kultura-artisauak bezala eginiko produktuak aberats ditzaten dago pentsatuta tailer hau.
Laborategi-kudeatzaile edo pedagogo moduan dugun estrategiak gure eskarmentua eta dakiguna zabaltzea ditu ardatz. Hiru zutabe dituen gure ikuspuntua -antolatzaile-programatzaile, pedagogo eta sortzaile bezala- industria ikuspuntua bilakatzen da ere, nazioartean lortutako eskarmentua gurera ekarriz.
Ikastaro trinkoak dira gureak, talde bakoitzak dituen beharrei garatzen ditugula, aurreikusitako programak ahaztuz.

Nork bere burua idatziz aurkeztuko du parte-hartzaileen beharrak zeintzuk diren jakin dezagun. Txotxongilo, maskara eta antzerki fisikoari lotutako idazte eszeniko ikasi edota bertan sakondu egin nahi duten arte eszenikoetako profesionalei zuzenduriko tailerra da hau.

Mugimenduaren deskonposaketa oinarrizko informazio unitateetan lan egitean datza; dramaturgia zatikatuta eskaini, kode argia eta garbia osatzeko. Barruan antzeztu eginez eta tauletatik kanpoko begirada zorroztuz egiten da lan.

Maskara kodeak deskonposaketa bera du oinarri eta objektu-antzerkitik eszena garbiak idazten uzten digu. Denbora pasa ahala, maskara koro bat eta protagonistaren arteko aukerak artikulatzen dituzten kodeak identifikatu ditugu. Hauek ezagutuz eta erabiliz, maskara batekin – taldeka ala bakarka- inprobisatu egingo dugu, era ordenatu batean emozioak zein prozesu logikoak jorratuko ditugula. Teknika hau ezagutzeak maskara eroaten duenari edo txotxongiloari objektuak transmititzen duena eta antzezlearen presentzia bereiztea uzten die. Bereizketa horretatik eszenak sortzeko beharrezko askatasuna irteten da. Kodeak antzezle sortzailearekin harremanik izatea utziko dio zuzendariari ere.

Bat-bateko saio komikoak barrea sortarazteko erabiltzen du aurretiaz ikasitako guztia. Dramaturgia mailan azterketa erritmikoak eta narrazio egiturak izango dira oinarriak. Jorratzen dugu ere antzezlea eta pertsonaiaren arteko lotura, baita ikusleriarekin dagoena ere. Melodrama eta tragediari heltzea ere bertan izango dugu nahi izanez gero.

Idazte eszenikoaren garapena prozesu honen amaiera da. Arte eszenikoetako munduan, askotan, ez dakigu besteek egindako lanari kritika konstruktiboa ezartzen. Tailerra akatsik izateko leku segurua da, bertan edozein  erabakia diruz garesti atera daitekeen eguneroko eremu profesionaleko eginkizunak hain zehaztuta ez daudelako.
Tailerrean zehar, arte eszenikoetara begira erabakiak hartzearekin eta taldeen kudeatzeko teknikekin lan egingo dugu. Sormen, antolakuntza edota teknika mailan parte-hartzaileek proposamen berriak garatzea dugu helburu.

Ikastaroa gazteleraz garatuko da.

Antxon Ordoñez

Nazioarteko talde baten partaidea da, taldekako lana eta ekoizpen eszenikoaren osagai oro nahastea gogoko dituena. Antzezpenean, kultura kudeaketan, teknikan, idaztean eta administrazioan jantziak dira. Ikuspegi orokorra maite dute, beren egitasmoak lanbidearen alde guztietatik ikustea uzten duena. Txotxongiloa, maskara eta antzerki
fisikoaren inguruan murgiltzen dira. Kultura ekitaldiak programatu eta antolatzen dituzte.
Filologia klasikoan lizentziadun, Parisen eta Madrilen garatu zituen antzerki-ikasketak. Hainbat konpainian eta erakundetan kolaboratzaile eta aholkulari, maskara eta antzerki fisikoaren inguruko tailerrentzako metodologia propioa sortu du, Europan eta Amerikan hainbat eman izan dituela.
Helena Ordoñezekin batera sortu zuen Accidental Company; egun , CNAC eta ESAC-kin Zirkuaren dramaturgia masterra garatzean dihardutela. Avilako Festival de Nuevos Lenguajes Escénicos ere antolatzen dute.

https://www.accidentalcompany.fr

ANTXON ORDOÑEZ

DE LA MÁSCARA A LA MARIONETA, LABORATORIO DE MATERIAS VIVAS

02/12/19: (4 horas) Horario de16:00 a 20:00
03/12/19: (4 horas) Horario de16:00 a 20:00
04/12/19: (4 horas) Horario de16:00 a 20:00
05/12/19: (4 horas) Horario de16:00 a 20:00

Total horas: 16

LUGAR:  HARROBIA
Langaran Kalea, 3, 48004 Bilbo, Bizkaia
Teléfono: +34 944 59 77 47

¿Cuál es el vínculo entre la materia y la vida? ¿Entre el humano y la marioneta? ¿Entre máscara y objeto manipulado?
Instalamos un objeto sobre nuestro rostro y trabajamos la técnica de la máscara para construir puentes entre marionetas y manipuladores, para jugar a reconstruir nuestra relación entre nuestro cuerpo y la materia escénica.
Como herramienta de trabajo concreta proponemos marionetas y máscaras con con la misma presencia para estudiar la diferencias y similitudes entre los movimientos y las técnicas. Técnicamente propondremos nuestra experiencia en máscaras, clown y marionetas.

LOS Y PARTICIPANTES

Este es un taller para profesionales y amateurs avanzados, en el que queremos compartir nuestra práctica e impulsar la creatividad de los y las participantes.
Esto no significa que no queramos adaptarnos a diferentes niveles o estilos, sencillamente que seremos muy exigentes con nosotras mismas como formadoras y lo seremos también con las personas que vengan a trabajar con nosotras.
Cada vez estamos más convencidas que para aprender y enseñar hay que cuestionar lo que se sabe de antemano, y trabajaremos a fondo desde esta perspectiva. Cada persona con sus objetivos y desde su lugar, pero siempre desde el rigor.

UN SABER COMÚN

Nuestro punto de partida es que el clown, la máscara, la marioneta y el teatro del movimiento en general comparten una serie de principios básicos. La descomposición, el ritmo, la relación con el espacio o la dramaturgia del movimiento forman un acervo que permite reflexionar en términos generales, más allá de las habilidades necesarias para cada estilo.
La relación de la actriz o el actor creador con su obra, el objeto y el público pasan para nosotras por una relación con la sinceridad, la autocrítica y la presencia escénica. Si la oportunidad y la voluntad de las personas que participen lo permiten, la escritura escénica también formará parte de este taller.

ACCIDENTAL COMPANY
Somos un colectivo internacional. Nos gusta el trabajo en grupo, y la combinación de los diversos engranajes de la producción escénica. Somos personas que se dedican a la interpretación, a la administración y gestión cultural, la escritura y la técnica. Nos gusta reflexionar desde una óptica que general, que nos permita enfocar nuestros proyectos desde todos los engranajes de nuestra profesión.
Nuestras creaciones giran alrededor de la máscara, la marioneta y teatro físico. También programamos y organizamos eventos culturales.

EL PROCESO Y LA TÉCNICA

Este taller está pensado para aportar a los y las profesionales que participen elementos que puedan enriquecer tanto sus procesos creativos como sus productos finales como artesanos de la cultura.
Nuestra estrategia como pedagogos o gestores de laboratorios es extensa, y pasa siempre por compartir al máximo nuestros conocimientos y perspectivas. Nuestra triple visión, de organizadores/programadores, pedagogos y creadores culturales, nos lleva a abordar la técnica con perspectiva de industria, tratando de aportar en lo local nuestra experiencia internacional.
Trabajamos siempre bajo forma de taller intensivo, dosificando nuestros conocimientos en función de las necesidades de cada grupo y no en relación a un programa o dosificación preestablecida.
La primera parte del trabajo consistirá en un análisis previo de las necesidades de los y las participantes, ya que se solicitará una presentación por escrito de su perfil. En un principio este taller está orientado a profesionales de las artes escénicas que quieran adquirir o profundizar en las técnicas de escritura escénica con marionetas, máscaras y teatro físico.

La descomposición del movimiento consiste en trabajar con unidades básicas de información,
escanciar la dramaturgia en partes para poder componer un código claro y limpio. Se trabaja desde actuando dentro y aguzando la mirada desde fuera del escenario

El código de la máscara se basa sobre el principio de la descomposición y permite escribir escenas claras a partir del teatro de objetos. Con el tiempo hemos identificado una serie de códigos que articulan las posibilidades de un coro de máscaras respecto a su protagonista o corifeo. Conocer estos códigos y practicarlos nos lleva a poder improvisar con una máscara, en solitario o en grupo, al trabajar tanto emociones como procesos lógicos y mentales de manera ordenada. El control de esta técnica permite a la persona que porta la máscara o la marioneta (cuya cabeza consiste esencialmente en una máscara) disociar su presencia de actor o actriz de lo que transmite el objeto. Es a partir de esta disociación que se produce la libertad necesaria para construir escenas. Este código común permite también a la persona que dirige interactuar con el actor o la actriz creadores de manera fluida y precisa.

La improvisación cómica utiliza este conocimiento previo para aplicarlo a producir risa. Se basa a nivel dramatúrgico en análisis rítmicos y de estructuras narrativas. Respecto a lo actoral tratamos el impulso, la relación entre comediante y personaje o la comunicación con el público. También abordaremos ocasionalmente, si es pertinente, otros estilos como el melodrama o la tragedia.

El desarrollo de una escritura escénica por el actor y la actriz creadora conforma el colofón de este proceso. A menudo se desconoce en el mundo de las artes escénicas (y por desgracia en otros muchos que no conciernen a este taller) cómo criticar el trabajo del otro de manera constructiva. Esto sucede también con el trabajo sobre la autocrítica o la búsqueda de un resultado creativo a partir de premisas sencillas. Un taller es un lugar de seguridad, dónde poder confundirse sin miedo, pues los roles no son tan definidos como en el entorno profesional cotidiano, en el que cada decisión puede costar dinero.

Proponemos a lo largo de todo el taller una experimentación en técnicas de gestión de equipos y toma de decisiones aplicadas a las artes escénicas. Nuestra intención es tratar de favorecer, una vez más y en la medida de nuestras posibilidades, que los participantes desarrollen propuestas nuevas, tanto a nivel técnico, creativo o de organización.
Nuestro fin último será el de partir de la demanda inicial de cada persona y llevarle a descubrir algún lugar nuevo con nosotras.

El curso será presentado en castellano.

Antxon Ordoñez

Pertenezco a un colectivo internacional. Nos gusta el trabajo en grupo, y la combinación de los diversos engranajes de la producción escénica. Somos personas que se dedican a la interpretación, a la administración y gestión cultural, la escritura y la técnica. Nos gusta reflexionar desde una óptica que general, que nos permita enfocar nuestros proyectos desde todos los engranajes de nuestra profesión.
Nuestras creaciones giran alrededor de la máscara, la marioneta y teatro físico. También programamos y organizamos eventos culturales.
Licenciado en Filología clásica, Se formó en la escuela Lecoq de París y en la escuela de clown de Chamé -Gené en Madrid. Posteriormente fue asistente en laboratorios de máscaras de Mario González, pedagogo del conservatorio de París.
Tras colaborar con varias compañías de teatro (entre las que se encuentra el Piccolo Teatro de Milano), desarrolló su propia metodología de talleres y laboratorios de máscaras y teatro físico, impartiendo talleres en España, Italia, Francia, América del sur y del norte. Ha trabajado como asesor de movimiento de varias compañías o estructuras, como el Centre Yvelinois de la Marionnette, Association de Marionnettes et Arts Associées de Languedoc Rousillon, o compañías como Anónima Teatro. Ha sido programador del festival Art Pantin de marionetas en Occitania.
Junto con Helena Ordoñez Bergareche funda Accidental Company, con la que en este momento colabora con la CNAC y la ESAC en un master de Dramaturgia del Circo. Con accidental company, organiza también el Festival de Nuevos Lenguajes Escénicos en Ávila.