MINTEGIA / SEMINARIO

SALA HARROBIA en Otxarkoaga-n

Fer Crespo eta/y Natalia Ibarrondo

“De muestra un botón” – “Erakusgarri botoi bat”

Iraupena/Duración: 8 ordu/8 Horas

Egunak/ Días: Azaroak 29 & 30 noviembre

Ordutegia/ Horario: 16:00etatik 20:00etara

Partaide kopurua /

N° de participantes Gehienez 20 pertsona / Maximo 20 personas

Partaideen profila/Perfil participantes: Hezitzaileak, gizarte-langileak, animatzaileak,

aktoreak /Educador@sytrabajador@ssociales, animador@sactores,

Matrikula/ Matrícula: 10 euro

Aurkezpena

Botoiek estutzen dute. Botoiek estaltzen dute. Botoiek zanpatzen dute. Botoiek elkartzen dute. Botoiek lotzen dute. Botoiek azaltzen dute. Botoiek… 

…metafora honetatik inguruan ditugun zapalkuntzak erakutsiko ditugu, baldintzatzen gaituztenak, baita norberaren barruan daudenak ere eta kondizionatzen gaituztenak

Boal zanpatutakoaren antzerkian oinarrituz, kanpoko eta barruko zapalkuntzaren antzerki-irudi desberdinak erakutsiko ditugu, gure egunerokoan bizi ditugunak, eta aztertuko dugu zer egin dezakegun hauekin… edo zer egiten dugun… edo zer egin nahi genukeen…

Antzerki soziala kontzientzia hartze tresna bezala,

edota egoera pertsonalak eta sozialak aldatzeko erreminta gisa …

Presentación

                                               

Los botones aprietan. Los botones tapan. Los botones oprimen. Los botones unen. Los botones sujetan. Los botones muestran. Los botones…

…Desde esta metáfora mostraremos las opresiones que nos rodean, que nos condicionan, y también las opresiones que están dentro de cada cual y también nos condicionan.

Basándonos en el teatro del oprimido de Boal, mostraremos diferentes imágenes teatrales de opresiones externas e internas que nos habitan en el día a día y lo que podemos hacer con ellas… o lo que hacemos… o lo que querríamos hacer…

Teatro social como herramienta de toma de conciencia, como herramienta para modificar situaciones personales y sociales…

BORJA YTUQUEPINTAS